את מי תובעים?

את עושה הפרסום עצמו ו/או את מי שהביא את הפרסום לאמצעי התקשורת (עיתון, רדיו  טלוויזיה, דף פייסבוק, אתר האינטרנט, הודעת ווטצאפ וכיו"ב. ו/או מי שאחרי לקיומם של אלה ו/א עורך אותם בפועל (עורך). במקרים מסוימים ניתן אף לתבוע את בית הדפוס שהדפיס פרסום.  גם מפיץ של פרסומי דיבה, שלא כתב או ערך אותם, עלול לחוב […]

מהו "פרסום"?

כל ביטוי חיצוני למסר, בין אם בעל פה (דיבור) ובין אם בכתב (מכתב) או בדפוס (עיתון, עלון כרזה) לרבות ציור (קריקטורה), דמות (חיקוי), תנועה, צליל, וכל אמצעי אחר. הפרסום יכול שיהיה במישרין (במצב בו נזכר שמו של האדם בו מדובר) או בעקיפין (במצב בו לא נזכר שם אך נזכרים פרטים מהם ניתן לזהות במי המדובר). כדי שתתגבש […]

מי יכול לתבוע מכוח חוק איסור לשון הרע?

כל אדם המוצא עצמו נפגע מפרסום שנעשה אודותיו או אודות מעשיו וכן כל תאגיד,  ובלבד שטרם חלפו שבע שנים מיום עשיית הפרסום. אם נפגע אדם מלשון הרע ותוך ששה חודשים אחר הפגיעה נפטר מבלי שהגיש תביעה, רשאי בן/בת זוגו, אחד מילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו או אחיותיו, להגיש התביעה בשמו.  פרסום הנעשה על חבר בני אדם בלתי […]