נפגעתי – מה חשוב לעשות?

לשמור את הפרסום הפוגע בעותק מקורי ככל האפשר, לשמור ראיות מכל סוג הנוגעות לפרסום ולתוכנו, לפנות לקבלת סיוע משפטי מקצועי, לשלוח מכתב התראה טרם תביעה בהקדם האפשרי, ולהגיש תביעה, במידת הצורך, לבית המשפט המוסמך.      נושאים נוספים

עד מתי ניתן להגיש תביעה?

תקופת ההתיישנות בתביעות מסוג לשון הרע הן עד שבע שנים מיום שנעשה הפרסום, ואולם  חשוב להגיש את התביעה בסמוך ככל האפשר למודע הפרסום שנטען. תקופת ההתיישנות בתביעות מסוג הפרת פרטיות היא עד שנתיים מיום שנעשה הפרסום המפר.  נושאים נוספים

התבטאתי במסגרת תפקידי. האם אני מסתכן בתביעת דיבה?

לא. פרסומים שנעשים על פי חובה או זכות הקשורים במילוי התפקיד בו נושא אדם, חסינים מתביעה. כך למשל מכתבי תלונה שכותב אדם במסגרת תפקידו, חוות דעת מקצועיות הניתנות לכל מטרה, דו"חות ביקורת, חוות דעת על עובדים ו/או מתמחים וכיו"ב אינם מהווים עילת תביעה על-פי חוק איסור לשון הרע.   נושאים נוספים

אני רוצה להגיש תביעה. האם אוכל להיתבע בשל כך?

לא. מסמכים מסוג כתבי בית דין חסינים מתביעה, וכן כל מסמך הכרוך בניהול התביעה לרבות מכתבי התראה, הליכים זמניים, הליכים מקדמיים, תצהירים, כתבי בית דין וכיו"ב. כך גם עדויות בכתב או בעל-פה במסגרת הליכים. חשוב לציין כי החסינות חלה גם בקשר עם הליכים המנוהלים בדרך של גישור ו/או בוררות או כל הליך לבר משפטי אחר.  נושאים נוספים

הגשתי תלונה – האם אני מסתכן בתביעת דיבה?

לא. ככלל, הגשת תלונות לגורם האמון על הטיפול בהן מוגנת. זאת, ובלבד שהגשת התלונן נעשתה בתם לב ולא פורסמה מעבר לכך. זאת, גם אם ימצא לאחר הטיפול בתלונה כי תוכנה לא היה נכון.  אותו כלל חל לגבי תלונות למשרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור, מסירת תלונות בידי מבקר פנים במוסדות בהן ישנה ביקורת פנים, הגשת תלונות […]

האם אוכל לדרוש התנצלות ממי שפגע בי?

עד לעת האחרונה התשובה הייתה שלילית. החוק מאפשר דרישת תיקון והבהרה בלבד. רק במקרים בהם הוסדרו ההליכים מחוץ לכותלי בית המשפט ניתן היה לדרוש סעד זה, ולקבלו, בהסכמה.   לאחרונה היו מספר מקרים בהם חייבו בתי המשפט השלום בפרסום התנצלות, מכוח סמכותם הטבועה, ובקשות לעיכוב ביצוע ו/או ערעורים שהוגשו בעניין זה נדחו. בכל מקרה, יכול נפגע שהגיש […]

האם עלי להוכיח נזק ממשי?

לאו דווקא. בתביעות בעילת לשון הרע ו/או הפרת פרטיות החוק פוסק פיצויים גם במקרים בהם ששיעור הפיצויים לא הוכח אך עצם קיומו של נזק כפועל יוצא מן הפרסום, הוא ברור. בתביעות דיבה, ללא הוכחת נזק: סכום הפיצוי ללא הוכחת נזק קבוע בחוק והוא עומד כיום על 50,000 ש"ח. סכום זה צמוד למדד עומד כיום על כ- 72,850 […]