פרסומים ברשת

  כתבה בישראל היום 17.05.2018 לצפיה בכתבה נושאים נוספים

החוק

לשון החוק מאתר נבו חוק אימוץ ילדים, התשמ"א – 1981 חוק איסור הכחשת שואה, התשמ"ו – 1986 חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה – 1965‫ ‪‫‪חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 חוק האזנת סתר, התשל"ט – 1979 חוק האנטומיה והפתולוגיה, התשי"ג – 1953 תקנון האתיקה המקצועית של העיתונות חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט – 1959 חוק […]

שאלות ותשובות

מה היא לשון הרע? לשון הרע הוא כל פרסום שעלול לפגוע באדם, להשפיל אותו בעיני אחרים, לבזותו, לשימו כמטרה לשנאה או ללעג, לפגוע ביכולתו למלא את משרתו ו/או תפקידו הציבורי ו/או לפעול במסגרת מקצועו ו/או משלח ידו. זאת, אם בשל תכונות המיוחסות לו ואם בשל מעשיו  והתנהגותו. לשון הרע היא גם פרסום שיש בו כדי לבזות […]

תחומי התמחות

ציבורי​ ייעוץ וייצוג לגופים ציבוריים ולאנשי ציבור​ תקשורת​ ייעוץ וייצוג לתובעים ונתבעים בתביעות לשון הרע והפרת פרטיות רשלנות מקצועית​ ייעוץ וייצוג בתביעות בעילת רשלנות מקצועית