שאלות ותשובות

דיני הגנת הפרטיות

דיני הגנת הפרטיות

דיני הגנת הפרטיות – על מה הם מגנים בעצם? פרטיותו של אדם היא נדבך חשוב, אולי החשוב ביותר, במהותו ובעצם

לשון הרע באינטרנט

לשון הרע באינטרנט

לשון הרע באינטרנט (מרשתת) – עשה ואל תעשה. אם פעם היכולת לעשות שימוש באמצעי התקשורת הייתה שמורה לעיתונאים, עורכים ומוציאים

פייסבוק – עשה ואל תעשה

אם פעם היכולת לעשות שימוש באמצעי התקשורת הייתה שמורה לעיתונאים, עורכים ומוציאים לאור –  ולכן גם הסיכונים הכרוכים בפרסום לשון

מניעת פגיעה נוספת

ניתן למנוע פגיעה נוספת בנפגע כפועל יוצא של עצם הגשת תביעת דיבה? לא אחת חוששים נפגעים מהוצאת דיבה מלתבוע את

פיצוי בתביעות לשון הרע

כל המבקש לשאול, להתעניין ולהתייעץ: חייגו 072-33-80-892 או כתבו אלינו: Federbusch-Ben Simon Law Firm​ לקביעת סכום תביעה מכוח חוק איסור

מה היא פרטיות?

פרטיותו של אדם  נתפשת במדינת ישראל כחלק מזכותו של אדם לכבוד ולחירות.  חוק הגנת הפרטיות אוסר במפורש פגיעה בפרטיותו של

מה היא לשון הרע?

לשון הרע הוא כל פרסום שעלול לפגוע באדם, להשפיל אותו בעיני אחרים, לבזותו, לשימו כמטרה לשנאה או ללעג, לפגוע ביכולתו