דיני הגנת הפרטיות

דיני הגנת הפרטיות

דיני הגנת הפרטיות – על מה הם מגנים בעצם? פרטיותו של אדם היא נדבך חשוב, אולי החשוב ביותר, במהותו ובעצם קיומו. שמירה על זכותו של כל אדם לקיומו של מרחב אישי סגור לשאר פרטי החברה הסובבים אותו ושליטה בכל הנוגע לפרסום ברבים של מידע הקיים אודותיו והנוגע לענייו האישיים ולצנעת חייו. כדי להגן על כבודו […]

לשון הרע באינטרנט

לשון הרע באינטרנט (מרשתת) – עשה ואל תעשה. אם פעם היכולת לעשות שימוש באמצעי התקשורת הייתה שמורה לעיתונאים, עורכים ומוציאים לאור ולכן גם הסיכונים הכרוכים בפרסום לשון הרע היו סיכונים שעמדו בעיקר לפתחם של אלה, הרי שכיום כל אחד מאיתנו שיש לו כמה דקות פנויות וגישה לאינטרנט (מרשתת) מכל מכשיר טלפון נייד או מחשב, מחזיק […]

פייסבוק – עשה ואל תעשה

אם פעם היכולת לעשות שימוש באמצעי התקשורת הייתה שמורה לעיתונאים, עורכים ומוציאים לאור –  ולכן גם הסיכונים הכרוכים בפרסום לשון הרע היו סיכונים שעמדו בעיקר לפתחם של אלה, הרי שכיום כל אחד מאיתנו שיש לו חשבון בפייסבוק, מחזיק באופן פוטנציאלי יותר כוח פרסום מאשר אי פעם היה לכל עיתונאי במדיה הכתובת והאלקטרונית ובצדו את הסיכון […]

איך בוחרים עורך דין בלשון הרע?

משעה שנפגע מחליט להגיש תביעה בעילת לשון הרע, תמיד תשאל השאלה מי הוא עורך הדין בלשון הרע שמתאים להגיש בשמו תביעה על נזק שנגרם לו כפועל יוצא של הוצאת לשון הרע, ויהא זה שיוביל אותו לתוצאה המיוחלת – פיצוי על נזק שנגרם כפועל יוצא של הפרסום. התשובה בכל הנוגע לבחירת עורך דין בלשון הרע נעוצה […]

מניעת פגיעה נוספת

ניתן למנוע פגיעה נוספת בנפגע כפועל יוצא של עצם הגשת תביעת דיבה? לא אחת חוששים נפגעים מהוצאת דיבה מלתבוע את נזקם במסגרת של תביעת דיבה. חששם של אלה נעוץ בכך שפרסום דבר דיבה פוגע, שהיה עד לרגע הגשת תביעת דיבה נחלת היקף מצומצם מאוד של מספר אנשים בודדים/ עשרות או אפילו מאות אנשים, יהפוך עם […]

פיצוי בתביעות לשון הרע

כל המבקש לשאול, להתעניין ולהתייעץ: חייגו 072-33-80-892 או כתבו אלינו: Federbusch-Ben Simon Law Firm​ לקביעת סכום תביעה מכוח חוק איסור לשון הרע, לאופן הגשתה ולמקום הגשתה, יש השלכה על התוצאה שתתקבל בסופו של התהליך. מחד – חוק איסור לשון הרע אינו מחייב הוכחת נזק כספי בתביעה בעילת לשון הרע, ומניח כי בכל מקום בו פורסמה […]

מה היא פרטיות?

פרטיותו של אדם  נתפשת במדינת ישראל כחלק מזכותו של אדם לכבוד ולחירות.  חוק הגנת הפרטיות אוסר במפורש פגיעה בפרטיותו של אדם.     פרטיות אינה מוגדרת בחוק ואולם פגיעה בפרטיות מוגדרת בסעיף 1 לחוק כרשימה של נסיבות ובין היתר: בילוש או התחקות אחרי אדם באופן העלול להטרידו, האזנה אסורה על-פי חוק, צילום אדם ברשות היחיד, פרסום תצלומו של […]

מה היא לשון הרע?

לשון הרע הוא כל פרסום שעלול לפגוע באדם, להשפיל אותו בעיני אחרים, לבזותו, לשימו כמטרה לשנאה או ללעג, לפגוע ביכולתו למלא את משרתו ו/או תפקידו הציבורי ו/או לפעול במסגרת מקצועו ו/או משלח ידו. זאת, אם בשל תכונות המיוחסות לו ואם בשל מעשיו והתנהגותו. לשון הרע היא גם פרסום שיש בו כדי לבזות אדם בשל גזעו, […]