פסקי דין – תביעות רשלנות מקצועית

ת.א (שלום י-ם) 10455/04, אברהם ליצמן נ' מרסל מרגוליס- ייצוג שמאי במסגרת תביעת רשלנות מקצועית שהוגשה כנגדו. התביעה נדחתה. קרא עוד… תמ"ש (שלום ראשל"צ) 253/06, ליברמן נ' קויפמן אירית- ייצוג פסיכיאטרית במסגרת תביעת רשלנות מקצועית שהוגשה כנגדה. התביעה נדחתה. ת.א (שלום ראשל"צ) 2856/06, עו"ד דב ארבל נ' בנק לאומי ואח'- ייצוג שמאי במסגרת תביעת רשלנות מקצועית שהוגשה כנגדו. התביעה […]

פסקי דין – דיני תקשורת

ת.א (שלום ת"א), יולי תמיר נ' ערוץ 10 ואח'- ייצוג שרת חינוך במסגרת תביעה שהוגשה התביעה התקבלה. ת.א (שלום טבריה) 2163/00, בני אליהו נ' חיים חליוה- ייצוג של מבקר עירייה כנגד שתי תביעות בעילת לשון הרע שהוגשו כנגדו. התביעות נדחו.קרא עוד… ת.א (שלום ראשל"צ) 6802/04, עו"ד חזן שמעון נ' ברקוביץ יחזקאל- ייצוג מהנדס רשות במסגרת תביעה בעילת לשון […]

פסקי דין – ייצוג אנשי ציבור וגופים ציבוריים

ע"א (עליון) 775/11, עו"ד אולגה גורדון נ' עיזבון המנוח דוד שי ז"ל- קביעת תקדים מחייב בתחום חסינות נושאי משרה ברשויות מקומיות בבית המשפט העליון. ערעור שהוגש מטעם יועצת משפטית של רשות מקומית על ידי משרדנו – התקבל וקבע הלכה.קרא עוד… ע"א (עליון) 10281/03, אריק קורן נ' עמינדב ארגוב- ייצוג של ראש מועצה מקומית במסגרת ערעור שהוגש כנגדו […]

עורך דין דיבה

מי שהוציא דיבת אחר או נפגע מהוצאת דיבה שהוציאו כנגדו, זקוק לעורך דין. מקרים כאלה בדרך כלל לא נפתרים מעצמם, אלא באמצעות היזקקות לערכאות. לא כל עורך דין יכול לטפל בהליכים מסוג זה, אלא שנדרש עורך דין המתמחה בהוצאת דיבה. יותר ויותר תביעות בעילת הוצאת דיבה, מתנהלות כיום שעה שיותר ויותר אנשים מוצאים את היכולת […]