שאלות ותשובות

לשון הרע הוא כל פרסום שעלול לפגוע באדם, להשפיל אותו בעיני אחרים, לבזותו, לשימו כמטרה לשנאה או ללעג, לפגוע ביכולתו למלא את משרתו ו/או תפקידו הציבורי ו/או לפעול במסגרת מקצועו ו/או משלח ידו. זאת, אם בשל תכונות המיוחסות לו ואם בשל מעשיו  והתנהגותו. לשון הרע היא גם פרסום שיש בו כדי לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו,  נטייתו המינית או מוגבלותו […]
פרטיותו של אדם  נתפשת במדינת ישראל כחלק מזכותו של אדם לכבוד ולחירות. 
חוק הגנת הפרטיות אוסר במפורש פגיעה בפרטיותו של אדם […]
לקביעת סכום תביעה מכוח חוק איסור לשון הרע, לאופן הגשתה ולמקום הגשתה, יש השלכה על התוצאה שתתקבל בסופו של התהליך […]
יתן למנוע פגיעה נוספת בנפגע כפועל יוצא של עצם הגשת תביעת דיבה ? לא אחת חוששים נפגעים מהוצאת דיבה מלתבוע את נזקם במסגרת של תביעת דיבה. […]
משעה שנפגע מחליט להגיש תביעה בעילת לשון הרע, תמיד תשאל השאלה מי הוא עורך הדין בלשון הרע שמתאים להגיש בשמו תביעה על נזק שנגרם לו כפועל יוצא של הוצאת לשון הרע, ויהא זה שיוביל אותו לתוצאה המיוחלת – פיצוי על נזק שנגרם כפועל יוצא של הפרסום. […]
אם פעם היכולת לעשות שימוש באמצעי התקשורת הייתה שמורה לעיתונאים, עורכים ומוציאים לאור –  ולכן גם הסיכונים הכרוכים בפרסום לשון הרע היו סיכונים שעמדו בעיקר לפתחם של אלה, הרי שכיום כל אחד מאיתנו שיש לו חשבון בפייסבוק […]
אם פעם היכולת לעשות שימוש באמצעי התקשורת הייתה שמורה לעיתונאים, עורכים ומוציאים לאור ולכן גם הסיכונים הכרוכים בפרסום לשון הרע היו סיכונים שעמדו בעיקר לפתחם של אלה, הרי שכיום כל אחד מאיתנו שיש לו חשבון בפייסבוק, מחזיק באופן פוטנציאלי יותר כוח פרסום מאשר אי פעם היה לכל עיתונאי במדיה הכתובת והאלקטרונית ובצדו את הסיכון גדול  […]
לשון הרע באינטרנט (מרשתת) – עשה ואל תעשה.
אם פעם היכולת לעשות שימוש באמצעי התקשורת הייתה שמורה לעיתונאים, עורכים ומוציאים לאור ולכן גם הסיכונים הכרוכים בפרסום לשון הרע היו סיכונים שעמדו בעיקר לפתחם של אלה […]
דיני הגנת הפרטיות – על מה הם מגנים בעצם?
פרטיותו של אדם היא נדבך חשוב, אולי החשוב ביותר, במהותו ובעצם קיומו. שמירה על זכותו של כל אדם לקיומו של מרחב אישי סגור לשאר פרטי החברה הסובבים אותו ושליטה בכל הנוגע לפרסום ברבים של מידע הקיים אודותיו והנוגע לענייו האישיים ולצנעת חייו.  […]
שאלות ותשובות

נושאים נוספים