כל המבקש לשאול,
להתעניין ולהתייעץ:

חייגו 072-33-80-892 או כתבו אלינו:

Federbusch-Ben Simon Law Firm​

פיצוי בתביעות לשון הרע

לקביעת סכום תביעה מכוח חוק איסור לשון הרע, לאופן הגשתה ולמקום הגשתה, יש השלכה על התוצאה שתתקבל בסופו של התהליך.

מחד – חוק איסור לשון הרע אינו מחייב הוכחת נזק כספי בתביעה בעילת לשון הרע, ומניח כי בכל מקום בו פורסמה לשון הרע קיים נזק לשם הטוב של מושא הפרסום.   

מאידך – מסייג חוק איסור לשון הרע את הסכומים שניתן לתבוע מכוחו, ללא הוכחת נזק. תיקון משנת 1997 לחוק קובע פיצוי של עד 50,000 ש"ח לפרסום לשון הרע. נכון להיום מדובר בסכום של כ- 70,00 ש"ח, כסכום המהווה "תקרה". 

חוק איסור לשון הרע

עוד קובע חוק איסור לשון הרע כי במקרה ויפסק שהפרסום שנעשה היה מכוון ונועד לפגוע (להבדיל ממקרה של טעות או רשלנות) יעמוד הפיצוי על 100,000 ש"ח. המדובר נכון להיום בסכום של כ- 140,0000 ש"ח.

ואולם – כאשר תובע מגיש תביעה מכוח חוק איסור לשון הרע, על נזק כספי שהוא מעוניין ויכול להוכיח באמצעי ההוכחה המקובלים, סכום התקרה הקבוע בחוק לא קיים עוד והפיצוי שיפסק יהא זה שיוכח.

לתשומת לבכם!

מדובר בתחום משפטי המחייב ניסיון מקצועי ספציפי מאוד.

לא אחת תקבע תוצאת התביעה, כפועל יוצא של בחירה נכונה יותר/ נכונה פחות, של משרד עו"ד במתמחה בהוצאת דיבה  שיטפל בה.

חשוב מאוד!
שמי שמקנה סיוע משפטי בתחום, יהא משרד עו"ד המתמחה בהוצאת דיבה שיוכל להביא את לקוחו לתוצאות מקוות,
בפרק הזמן הקצר ביותר האפשרי בנסיבות ובעלות נמוכה ככל האפשר.

לקוחותינו ממליצים:

הקליקו לצפיה:

גם האופן בו נעשה הפרסום מהווה שיקול בשאלה היכן לתבוע בתביעה מכוח חוק איסור לשון הרע.

כך לדוגמא תביעה מכוח חוק איסור לשון הרע בגין פרסום במקומון מקומי היוצא לאור בדפוס תעשה בבית המשפט בעל הסמכות המקומית.

לעומתו תביעה מכוח חוק איסור לשון הרע בגין פרסום בעיתון יומי/ רדיו/טלוויזיה הנפוץ בכל המדינה יכול להיעשות בכל בית משפט שלום בישראל.

תביעה מכוח חוק איסור לשון הרע בגין פרסום באינטרנט / פייסבוק וכיו"ב יכולה להיות מוגשת גם בחו"ל.

בחישוב סכום הפיצוי הנדרש בתביעה מכוח חוק איסור לשון הרע, יש לקחת בחשבון שיש לשלם אגרה הנגזרת מסכום התביעה. לכן, למשל, לא כדאי לתבוע סכום שמעבר לתקרה הקבועה בחוק, אם אין כוונה להוכיח נזק. 
 
לשיקול זה יש גם השלכה על הערכאה/סדר הדין שבו תוגש התביעה. תביעות מכוח חוק איסור לשון הרע עד לסכום של 33,400 ש"ח ניתן להגיש כתביעה קטנה, ועד סכום של  75,000 ש"ח ניתן להגיש בסדר דין מהיר. תביעות מעל סכום זה יוגשו בסדר דין רגיל, על כל המשתמע מכך.

גם בחירת מיקום הערכאה שתדון בתביעה מכוח חוק איסור לשון הרע משליכה ניהולה. בבתי משפט גדולים ועמוסים יותר ובהליכים מורכבים יותר, אורך חיי ניהול תביעה מכוח חוק איסור לשון הרע יהא לא אחת ארוך יותר וההיפך. מכאן שאם ישנה דחיפות של בירור תובענה, מכל סיבה שהיא, נכון לעיתים להעדיף בית משפט פריפריאלי וקטן יותר, וסדר דין מורכב פחות, גם על חשבון גובה הפיצוי הנדרש בתביעה.   

לפני שמגישים תביעה מכוח חוק איסור לשון הרע חשוב מאוד להתייעץ עם מומחה בתחום בכל הנוגע לעצם קיום העילה, לכדאיות הגשת התביעה לאופן ההגשה הנכון לנסיבות ולמיקום הגשת התביעה.

צרו קשר עוד היום:

צרו קשר עוד היום:

נושאים נוספים

מה זה הוצאת דיבה בעבודה

לשון הרע ויחסי עבודה

מעצבת שהוציאה דיבת תופרת שעבדה אצלה וביקשה בדרך זו להימנע מתשלום פיצויי פיטורין לעובדת לעת פרישתה, חוייבה בפיצויים. ת.א (שלום

מה זה הוצאת דיבה בעבודה

עורך דין לשון הרע

אנשים רבים אשר נפגעו מפגיעה בפרטיות או בזכויות שלהם פונים אל עורך דין הוצאת לשון הרע. למעשה, ההתמחות של עורך

הגנת תום לב בתביעות דיבה

הגנת תום לב בתביעות דיבה

בעידן הדיגיטלי שבו אנו חיים כיום, קל מאוד לפרסם ברשתות, ובהתאמה הפכו תביעות לשון הרע נפוצות יותר. פרסומים במסגרתם מתבצעת

מה זה הוצאת דיבה בעבודה

פיצוי בתביעת לשון הרע

מתן פיצוי בתביעה על לשון הרע ניתן לראות כי בשנים האחרונות, יותר ויותר אנשים מבקשים פיצוי בתביעת לשון הרע, בעקבות

עורך דין פגיעה בפרטיות

כל המבקש לשאול, להתעניין ולהתייעץ: חייגו 072-33-80-892 או כתבו אלינו: Federbusch-Ben Simon Law Firm​ עו"ד מקצועי לפגיעה בפרטיות הזכות לפרטיות

לשון הרע במסגרת תפקיד ציבורי

לשון הרע – נבחרי ציבור

שמם של נבחרי ציבור אינו הפקר. מי שבוחר לנצל את ישיבות מועצת העיר לשם פגיעה בשמם הטוב של נבחרי העיר,

לשון הרע במסגרת תפקיד ציבורי

ייצוג אנשי ציבור

ייצוג אנשי ציבור הוא מלאכה מורכבת ומאתגרת. זאת, מפאת הציפייה לנורמות התנהגות שונות החלות על איש ציבור, רמת החשיפה התקשורתית והציבורית

מה זה הוצאת דיבה בעבודה

לשון הרע ורכילות

כל המבקש לשאול, להתעניין ולהתייעץ: חייגו 072-33-80-892 או כתבו אלינו: Federbusch-Ben Simon Law Firm​ רכילות הייתה מאז ומעולם חלק בלתי

משרד עורך דין הוצאת דיבה

כל המבקש לשאול, להתעניין ולהתייעץ: חייגו 072-33-80-892 או כתבו אלינו: Federbusch-Ben Simon Law Firm​ לא אחת נזקק מי שהוצאה דיבתו

עורך דין לשון הרע

סיוע משפטי בלשון הרע

לא אחת נזקק מי שהוצאה דיבתו לסיוע משפטי בלשון הרע. בדרך כלל זה יקרה לאחר שנפגע והוא מוצא עצמו פגוע מצד

עורך דין דיבה

מי שהוציא דיבת אחר או נפגע מהוצאת דיבה שהוציאו כנגדו, זקוק לעורך דין. מקרים כאלה בדרך כלל לא נפתרים מעצמם,

לשון הרע במסגרת תפקיד ציבורי

פרסום דיבה

פרסום דיבה מוגדר בחוק בהגדרה כוללת ורחבה וכולל כל פרסום, מכל מן וסוג שהוא, שעלול לפגוע באדם בשמו במשרתו במשלח ידו

לשון הרע ללא הוכחת נזק

האם יש הבדלים משמעותיים בין התביעות השונות בנושאים של דיבה ולשון הרע? התביעות בנושאים של לשון הרע מתחלקות לשני סוגים

לשון הרע בפייסבוק

לשון הרע בפייסבוק

כל המבקש לשאול, להתעניין ולהתייעץ: חייגו 072-33-80-892 או כתבו אלינו: Federbusch-Ben Simon Law Firm​ תביעת לשון הרע בפייסבוק אם פעם

כתב תביעה לשון הרע

כל המבקש לשאול, להתעניין ולהתייעץ: חייגו 072-33-80-892 או כתבו אלינו: Federbusch-Ben Simon Law Firm​ איך מכינים כתב תביעה לשון הרע?

לשון הרע בפייסבוק

לשון הרע באינטרנט

פרסום באינטרנט אינו חסין בפני תביעת דיבה גם אם הנתבע לא כתב אותו אלא "רק" העביר את תוכנו הלאה. ת.א

לשון הרע בפייסבוק

לשון הרע באינטרנט

כל המבקש לשאול, להתעניין ולהתייעץ: חייגו 072-33-80-892 או כתבו אלינו: Federbusch-Ben Simon Law Firm​ לפני עידן הפייסבוק והטוויטר תביעות לשון

מה זה הוצאת דיבה בעבודה

מה זה הוצאת דיבה בעבודה

לפעמים יש אנשים שלא מצליחים להסתדר בסביבות עבודה, מה שעלול להוביל למקרים של הוצאת דיבה. הוצאת דיבה מתייחסת לאמירה כוזבת

דיני לשון הרע

כל המבקש לשאול, להתעניין ולהתייעץ: חייגו 072-33-80-892 או כתבו אלינו: Federbusch-Ben Simon Law Firm​ האם נפגעתם מפרסום של אדם אחר?

לשון הרע בתגובה להתגרות

כאשר תובע מביא על עצמו דברי דיבה בכך שהוא יוצר פרובוקציה, תדחה תביעתו. ס"ע (שלום ב"ש) 6427-09-10, ארגון המורים בבתי

עורך דין לשון הרע

תביעות לשון הרע

לשון הרע הינו דבר מה אשר פורסם במטרה ללעוג או לבוז לעסק או אדם פרטי והוא פוגע בפרטיות של אותו