משעה שנפגע מחליט להגיש תביעה בעילת לשון הרע, תמיד תשאל השאלה מי הוא עורך הדין בלשון הרע שמתאים להגיש בשמו תביעה על נזק שנגרם לו כפועל יוצא של הוצאת לשון הרע, ויהא זה שיוביל אותו לתוצאה המיוחלת – פיצוי על נזק שנגרם כפועל יוצא של הפרסום.

התשובה בכל הנוגע לבחירת עורך דין בלשון הרע נעוצה בכמה מישורים.

מכיוון שמדובר בהגשת תביעות / הגנה בפני תביעות, עורך דין בלשון הרע חייב להיות מי שעיסוקו העיקרי/ המרכזי הוא בליטיגציה – הופעות בבתי משפט, ולא בייעוץ בלבד.  

מכיוון שמדובר בתחום מאוד ספציפי במסגרת הדין דיני הנזיקין והדין האזרחי, חשוב שעורך הדין המבוקש יהיה מי שיש לו ניסיון כעורך דין שייצג בעבר בתביעות בלשון הרע, שמכיר את החקיקה הספציפית הנוגעת לתחום ואת הפסיקה העדכנית ביותר העוקבת לו.

עורך דין בלשון הרע צריך להיות כזה שניסיונו בניהול תביעות מביא אותו לדעת לנהל את סדר הדין השונה של תביעות מסוג זה, והיכול לשקול את השיקולים השונים המכתיבים את אופן הגשת התביעה ומיקום הגשתה לצפות את אופן ניהול ההליך קדימה, והכול – כדי להגיע לתוצאה המצופה – פיצוי במקרה של הגשת תביעה, והדיפה התביעה במקרה של ייצוג בהגנה מפני תביעה כזאת.

עורך דין בלשון הרע ניתן למצוא, על-פי המלצות טובות של מי שנעזרו בעורך דין בעבר וכן על ידי חיפוש פסקי דין הנושאים את שמו כמייצג ברשת האינטרנט ובחינת תוצאתם של אותם פסקי דין. עורך דין טוב בלשון הרע הוא כזה שיש לו יותר הצלחות מהפסדים, כמובן.  כיום יותר מבעבר ניתן לבדוק נושא זה ולא רק להתרשם מהצהרות אודותיו.

כאשר מחפשים עורך דין בלשון הרע חשוב לא אחת לחפש ולמצוא מי המתמחה בסוגים שונים של תביעות כאלה, כך לדוגמא אם דרושה לאיש ציבור עורך דין בלשון הרע, חשוב שיבחר מייצג שכבר פעל במסגרת תביעות לשון הרע מסוג זה, שיש לגביהן פסיקה ספציפית.

ולבסוף – תמיד כימיה אישית היא דבר מועיל ולכן חשוב להתרשם באופן בלתי אמצעי מיותר מעורך דין אחד כדי לדעת עם מי יהיה קל יותר לעבוד . לא אחת בחירת מייצג תכריע את תוצאות התביעה, ולכן רצוי להתייעץ ולהיפגש עם יותר מעו"ד אחד טרם שתתקבל החלטה.