הגשתי תלונה – האם אני מסתכן בתביעת דיבה?

לא. ככלל, הגשת תלונות לגורם האמון על הטיפול בהן מוגנת. זאת, ובלבד שהגשת התלונן נעשתה בתם לב ולא פורסמה מעבר לכך. זאת, גם אם ימצא לאחר הטיפול בתלונה כי תוכנה לא היה נכון. 

אותו כלל חל לגבי תלונות למשרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור, מסירת תלונות בידי מבקר פנים במוסדות בהן ישנה ביקורת פנים, הגשת תלונות למוסדות אתיקה של מקצועות שונים וכיו"ב.

פרסום עצם הגשת התלונה, אף הוא מוגן. 
ואולם פרסום תוכן התלונה באמצעי תקשורת אחרים, יחשב ללשון הרע והמפרסם יידרש  להוכיח  את תוכנו.
  

נושאים נוספים

עד מתי ניתן להגיש תביעה?

תקופת ההתיישנות בתביעות מסוג לשון הרע הן עד שבע שנים מיום שנעשה הפרסום, ואולם  חשוב להגיש את התביעה בסמוך ככל

נפגעתי – מה חשוב לעשות?

לשמור את הפרסום הפוגע בעותק מקורי ככל האפשר, לשמור ראיות מכל סוג הנוגעות לפרסום ולתוכנו, לפנות לקבלת סיוע משפטי מקצועי,

מהו "פרסום"?

כל ביטוי חיצוני למסר, בין אם בעל פה (דיבור) ובין אם בכתב (מכתב) או בדפוס (עיתון, עלון כרזה) לרבות ציור (קריקטורה),

את מי תובעים?

את עושה הפרסום עצמו ו/או את מי שהביא את הפרסום לאמצעי התקשורת (עיתון, רדיו  טלוויזיה, דף פייסבוק, אתר האינטרנט, הודעת

האם עלי להוכיח נזק ממשי?

לאו דווקא. בתביעות בעילת לשון הרע ו/או הפרת פרטיות החוק פוסק פיצויים גם במקרים בהם ששיעור הפיצויים לא הוכח אך