מי יכול לתבוע מכוח חוק איסור לשון הרע?

כל אדם המוצא עצמו נפגע מפרסום שנעשה אודותיו או אודות מעשיו וכן כל תאגיד,  ובלבד שטרם חלפו שבע שנים מיום עשיית הפרסום.
 
אם נפגע אדם מלשון הרע ותוך ששה חודשים אחר הפגיעה נפטר מבלי שהגיש תביעה, רשאי בן/בת זוגו, אחד מילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו או אחיותיו, להגיש התביעה בשמו. 

פרסום הנעשה על חבר בני אדם בלתי מובחן אינו מהווה עילת תביעה, ואינו מאשר להם או לכל יחיד מתוכם לתבוע. 

על- פי חוק איסור לשון הרע, יש ליחיד ששמו הטוב נפגע הזכות לתבוע פיצויים. לשון הרע מוגדרת בחוק כפרסום כוזב שעלול לבזות או להשפיל אדם ובכך לפגוע בשמו הטוב. זאת, אם הדבר נעשה בכתב או אם הדבר נעשה בעל פה.  אופי לשון הרע יכול להשתנות, אך בדרך כלל מדובר בהצהרות שקריות ומשמיצות שמועברות ליותר מאדם אחד נוסף.

מי יכול לתבוע מכוח חוק איסור לשון הרע?

  1. יחידים: כל אדם שפורסמה לשון הרע אודותיו יכול להגיש תביעת לשון הרע. זה כולל אנשים פרטיים וגם אנשי ציבור. עם זאת הפסיקה מטילה על אנשי ציבור-  כגון נבחרי ציבור או עובדי ציבור, את החובה להיות סבלניים יותר לביקורת הנאמרת אודותיהם ולפיכך מקנה משקל רב יותר במקרי דיבה הנאמרת אודותיהם לחופש הביטוי. 
  1. חברות וארגונים: גם תאגידים לסוגיהם יכולים לתבוע לשון הרע, לרבות חברות, עמותות, ומוסדות ציבוריים. כמו אנשים פרטיים, עליהם להוכיח שההצהרה המשמיצה גרמה לפגיעה במוניטין שלהם וביכולתם להמשיך ולפעול. 
  1. אנשי מקצוע ובעלי עסקים : אנשי מקצוע בתחומים שונים ובעלי עסקים יכולים להגיש תביעת  לשון הרע אם הצהרות כוזבות פוגעות במוניטין המקצועי שלהם וכפועל יוצא מכך ביכולתם להשתכר ממשלח ידם. במקרים אלו, האמירות המשמיצות עשויות להיחשב גם כהתנהגות בלתי הולמת מקצועית, המובילה לתוצאות משפטיות מעבר לפגיעה במוניטין.

מומלץ להתייעץ עם עורך דין לשון הרע כדי להבין היטב האפשרויות שמקנה חוק איסור לשון הרע למי שנפגע, ולהבין האם בנסיבות, כאלה ואחרות, יש עילה להגשת תביעת לשון הרע. 

על פי חוק איסור לשון הרע כל אדם, חברה או ארגון שניזוק מהוצאת לשון הרע יכול לתבוע פיצויים. עם זאת, הדרישות והמגבלות הספציפיות עשויות להשתנות בהתאם לכל מקרה:  חומרת הפרסום המשמיץ והיקף פרסומו. פנייה לייעוץ משפטי חיונית כדי לקבוע את היתכנותה וכדאיותה של תביעת לשון הרע. 

נושאים נוספים

את מי תובעים?

את עושה הפרסום עצמו ו/או את מי שהביא את הפרסום לאמצעי התקשורת (עיתון, רדיו  טלוויזיה, דף פייסבוק, אתר האינטרנט, הודעת

האם עלי להוכיח נזק ממשי?

לאו דווקא. בתביעות בעילת לשון הרע ו/או הפרת פרטיות החוק פוסק פיצויים גם במקרים בהם ששיעור הפיצויים לא הוכח אך

עד מתי ניתן להגיש תביעה?

תקופת ההתיישנות בתביעות מסוג לשון הרע הן עד שבע שנים מיום שנעשה הפרסום, ואולם  חשוב להגיש את התביעה בסמוך ככל

נפגעתי – מה חשוב לעשות?

לשמור את הפרסום הפוגע בעותק מקורי ככל האפשר, לשמור ראיות מכל סוג הנוגעות לפרסום ולתוכנו, לפנות לקבלת סיוע משפטי מקצועי,

מהו "פרסום"?

כל ביטוי חיצוני למסר, בין אם בעל פה (דיבור) ובין אם בכתב (מכתב) או בדפוס (עיתון, עלון כרזה) לרבות ציור (קריקטורה),