מי יכול לתבוע מכוח חוק איסור לשון הרע?

כל אדם המוצא עצמו נפגע מפרסום שנעשה אודותיו או אודות מעשיו וכן כל תאגיד,  ובלבד שטרם חלפו שבע שנים מיום עשיית הפרסום.
 
אם נפגע אדם מלשון הרע ותוך ששה חודשים אחר הפגיעה נפטר מבלי שהגיש תביעה, רשאי בן/בת זוגו, אחד מילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו או אחיותיו, להגיש התביעה בשמו. 

פרסום הנעשה על חבר בני אדם בלתי מובחן אינו מהווה עילת תביעה, ואינו מאשר להם או לכל יחיד מתוכם לתבוע. 

נושאים נוספים

מהו "פרסום"?

כל ביטוי חיצוני למסר, בין אם בעל פה (דיבור) ובין אם בכתב (מכתב) או בדפוס (עיתון, עלון כרזה) לרבות ציור (קריקטורה),

את מי תובעים?

את עושה הפרסום עצמו ו/או את מי שהביא את הפרסום לאמצעי התקשורת (עיתון, רדיו  טלוויזיה, דף פייסבוק, אתר האינטרנט, הודעת

האם עלי להוכיח נזק ממשי?

לאו דווקא. בתביעות בעילת לשון הרע ו/או הפרת פרטיות החוק פוסק פיצויים גם במקרים בהם ששיעור הפיצויים לא הוכח אך

עד מתי ניתן להגיש תביעה?

תקופת ההתיישנות בתביעות מסוג לשון הרע הן עד שבע שנים מיום שנעשה הפרסום, ואולם  חשוב להגיש את התביעה בסמוך ככל

נפגעתי – מה חשוב לעשות?

לשמור את הפרסום הפוגע בעותק מקורי ככל האפשר, לשמור ראיות מכל סוג הנוגעות לפרסום ולתוכנו, לפנות לקבלת סיוע משפטי מקצועי,