כל ביטוי חיצוני למסר, בין אם בעל פה (דיבור) ובין אם בכתב (מכתב) או בדפוס (עיתון, עלון כרזה) לרבות ציור (קריקטורה), דמות (חיקוי), תנועה, צליל, וכל אמצעי אחר.

הפרסום יכול שיהיה במישרין (במצב בו נזכר שמו של האדם בו מדובר) או בעקיפין (במצב בו לא נזכר שם אך נזכרים פרטים מהם ניתן לזהות במי המדובר). כדי שתתגבש עילה לתביעה אזרחית בגין פרסום בעל פה, יש להוכיח כי הפרסום הגיע בפועל לאדם אחד לפחות מעבר לנפגע עצמו, ואם המדובר בפרסום בכתב, יש להוכיח כי הפרסום עשוי היה להגיע לאדם אחד זולת הנפגע. 

נושאים נוספים

עד מתי ניתן להגיש תביעה?

תקופת ההתיישנות בתביעות מסוג לשון הרע הן עד שבע שנים מיום שנעשה הפרסום, ואולם  חשוב להגיש את התביעה בסמוך ככל

נפגעתי – מה חשוב לעשות?

לשמור את הפרסום הפוגע בעותק מקורי ככל האפשר, לשמור ראיות מכל סוג הנוגעות לפרסום ולתוכנו, לפנות לקבלת סיוע משפטי מקצועי,

מהו "פרסום"?

כל ביטוי חיצוני למסר, בין אם בעל פה (דיבור) ובין אם בכתב (מכתב) או בדפוס (עיתון, עלון כרזה) לרבות ציור (קריקטורה),

את מי תובעים?

את עושה הפרסום עצמו ו/או את מי שהביא את הפרסום לאמצעי התקשורת (עיתון, רדיו  טלוויזיה, דף פייסבוק, אתר האינטרנט, הודעת

האם עלי להוכיח נזק ממשי?

לאו דווקא. בתביעות בעילת לשון הרע ו/או הפרת פרטיות החוק פוסק פיצויים גם במקרים בהם ששיעור הפיצויים לא הוכח אך