התבטאתי במסגרת תפקידי. האם אני מסתכן בתביעת דיבה?

לא. פרסומים שנעשים על פי חובה או זכות הקשורים במילוי התפקיד בו נושא אדם, חסינים מתביעה. כך למשל מכתבי תלונה שכותב אדם במסגרת תפקידו, חוות דעת מקצועיות הניתנות לכל מטרה, דו"חות ביקורת, חוות דעת על עובדים ו/או מתמחים וכיו"ב אינם מהווים עילת תביעה על-פי חוק איסור לשון הרע.  

נושאים נוספים

מהו "פרסום"?

כל ביטוי חיצוני למסר, בין אם בעל פה (דיבור) ובין אם בכתב (מכתב) או בדפוס (עיתון, עלון כרזה) לרבות ציור (קריקטורה),

את מי תובעים?

את עושה הפרסום עצמו ו/או את מי שהביא את הפרסום לאמצעי התקשורת (עיתון, רדיו  טלוויזיה, דף פייסבוק, אתר האינטרנט, הודעת

האם עלי להוכיח נזק ממשי?

לאו דווקא. בתביעות בעילת לשון הרע ו/או הפרת פרטיות החוק פוסק פיצויים גם במקרים בהם ששיעור הפיצויים לא הוכח אך

עד מתי ניתן להגיש תביעה?

תקופת ההתיישנות בתביעות מסוג לשון הרע הן עד שבע שנים מיום שנעשה הפרסום, ואולם  חשוב להגיש את התביעה בסמוך ככל

נפגעתי – מה חשוב לעשות?

לשמור את הפרסום הפוגע בעותק מקורי ככל האפשר, לשמור ראיות מכל סוג הנוגעות לפרסום ולתוכנו, לפנות לקבלת סיוע משפטי מקצועי,