האם עלי להוכיח נזק ממשי?

לאו דווקא. בתביעות בעילת לשון הרע ו/או הפרת פרטיות החוק פוסק פיצויים גם במקרים בהם ששיעור הפיצויים לא הוכח אך עצם קיומו של נזק כפועל יוצא מן הפרסום, הוא ברור. בתביעות דיבה, ללא הוכחת נזק: סכום הפיצוי ללא הוכחת נזק קבוע בחוק והוא עומד כיום על 50,000 ש"ח. סכום זה צמוד למדד עומד כיום על כ- 72,850 ש"ח. 

סכום פיצוי זה יוכפל, אם יקבע כי לשון הרע/ הפרת הפרטיות נעשתה בכוונה לפגוע, ויעמוד על 100,000 ש"ח. סכום זה צמוד למדד עומד כיום על סך 145,700 ש"ח. 

אם ביכולתו של הנפגע להוכיח כמות נזק ספציפי גובה הפיצוי עשוי/ עלול להגיע לגובה הנזק המוכח. 

נושאים נוספים

עד מתי ניתן להגיש תביעה?

תקופת ההתיישנות בתביעות מסוג לשון הרע הן עד שבע שנים מיום שנעשה הפרסום, ואולם  חשוב להגיש את התביעה בסמוך ככל

נפגעתי – מה חשוב לעשות?

לשמור את הפרסום הפוגע בעותק מקורי ככל האפשר, לשמור ראיות מכל סוג הנוגעות לפרסום ולתוכנו, לפנות לקבלת סיוע משפטי מקצועי,

מהו "פרסום"?

כל ביטוי חיצוני למסר, בין אם בעל פה (דיבור) ובין אם בכתב (מכתב) או בדפוס (עיתון, עלון כרזה) לרבות ציור (קריקטורה),

את מי תובעים?

את עושה הפרסום עצמו ו/או את מי שהביא את הפרסום לאמצעי התקשורת (עיתון, רדיו  טלוויזיה, דף פייסבוק, אתר האינטרנט, הודעת

האם עלי להוכיח נזק ממשי?

לאו דווקא. בתביעות בעילת לשון הרע ו/או הפרת פרטיות החוק פוסק פיצויים גם במקרים בהם ששיעור הפיצויים לא הוכח אך