האם אוכל לדרוש התנצלות ממי שפגע בי?

עד לעת האחרונה התשובה הייתה שלילית. החוק מאפשר דרישת תיקון והבהרה בלבד. רק במקרים בהם הוסדרו ההליכים מחוץ לכותלי בית המשפט ניתן היה לדרוש סעד זה, ולקבלו, בהסכמה.  

לאחרונה היו מספר מקרים בהם חייבו בתי המשפט השלום בפרסום התנצלות, מכוח סמכותם הטבועה, ובקשות לעיכוב ביצוע ו/או ערעורים שהוגשו בעניין זה נדחו. בכל מקרה, יכול נפגע שהגיש תביעה וזכה לפרסם את עצם קבלת פסק הדין בעניינו ואת פסק  הדין עצמו, בכל דרך שיבחר.  

נושאים נוספים

עד מתי ניתן להגיש תביעה?

תקופת ההתיישנות בתביעות מסוג לשון הרע הן עד שבע שנים מיום שנעשה הפרסום, ואולם  חשוב להגיש את התביעה בסמוך ככל

נפגעתי – מה חשוב לעשות?

לשמור את הפרסום הפוגע בעותק מקורי ככל האפשר, לשמור ראיות מכל סוג הנוגעות לפרסום ולתוכנו, לפנות לקבלת סיוע משפטי מקצועי,

מהו "פרסום"?

כל ביטוי חיצוני למסר, בין אם בעל פה (דיבור) ובין אם בכתב (מכתב) או בדפוס (עיתון, עלון כרזה) לרבות ציור (קריקטורה),

את מי תובעים?

את עושה הפרסום עצמו ו/או את מי שהביא את הפרסום לאמצעי התקשורת (עיתון, רדיו  טלוויזיה, דף פייסבוק, אתר האינטרנט, הודעת

האם עלי להוכיח נזק ממשי?

לאו דווקא. בתביעות בעילת לשון הרע ו/או הפרת פרטיות החוק פוסק פיצויים גם במקרים בהם ששיעור הפיצויים לא הוכח אך