אני רוצה להגיש תביעה. האם אוכל להיתבע בשל כך?

לא. מסמכים מסוג כתבי בית דין חסינים מתביעה, וכן כל מסמך הכרוך בניהול התביעה לרבות מכתבי התראה, הליכים זמניים, הליכים מקדמיים, תצהירים, כתבי בית דין וכיו"ב. כך גם עדויות בכתב או בעל-פה במסגרת הליכים. חשוב לציין כי החסינות חלה גם בקשר עם הליכים המנוהלים בדרך של גישור ו/או בוררות או כל הליך לבר משפטי אחר. 

נושאים נוספים

מהו "פרסום"?

כל ביטוי חיצוני למסר, בין אם בעל פה (דיבור) ובין אם בכתב (מכתב) או בדפוס (עיתון, עלון כרזה) לרבות ציור (קריקטורה),

את מי תובעים?

את עושה הפרסום עצמו ו/או את מי שהביא את הפרסום לאמצעי התקשורת (עיתון, רדיו  טלוויזיה, דף פייסבוק, אתר האינטרנט, הודעת

האם עלי להוכיח נזק ממשי?

לאו דווקא. בתביעות בעילת לשון הרע ו/או הפרת פרטיות החוק פוסק פיצויים גם במקרים בהם ששיעור הפיצויים לא הוכח אך

עד מתי ניתן להגיש תביעה?

תקופת ההתיישנות בתביעות מסוג לשון הרע הן עד שבע שנים מיום שנעשה הפרסום, ואולם  חשוב להגיש את התביעה בסמוך ככל

נפגעתי – מה חשוב לעשות?

לשמור את הפרסום הפוגע בעותק מקורי ככל האפשר, לשמור ראיות מכל סוג הנוגעות לפרסום ולתוכנו, לפנות לקבלת סיוע משפטי מקצועי,